หน้าแรก > รายละเอียดของสื่อ
 

รายละเอียด

ประเภท

แบบฝึกหัด

รูปแบบที่เก็บ

สื่อสิ่งพิมพ์

คำสำคัญ
(Keyword)

ชุดฝึกทักษะภาษาไทย ป.2 การผันเสียงวรรณยุกต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

ช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่ 1

ผู้แต่ง

นางพิมพา วัชระสวัสดิ์

ภาษา

ไทย

ครั้งที่ผลิต

1

ปีที่ผลิต

2551

ชื่อชุด

ชุดฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สถานที่เก็บ/โทรศัพท์

ศูนย์สื่อ สพท.สุราษฎร์ธานี เขต1

ISBN

-

งบประมาณ

0 บาท

รางวัล

เข้าร่วมโครงการ

วันที่เผยแพร่

29 พ.ย. 2551

เปิดอ่าน 906 ครั้ง    คะแนนโหวต 6 คะแนน

ให้คะแนนสื่อนี้   

 

ชื่อของสื่อ (ภาษาไทย):  ชุดฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 17 การผันเสียงวรรณยุกต์

ชื่อของสื่อ (ภาษาอังกฤษ):  -

โรงเรียน/หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ
สพท. 
สุราษฎร์ธานีเขต1

บทคัดย่อ
  
           ชุดฝึกทักษะภาษาไทย  ชุดที่ ๑๗ การผันเสียงวรรณยุกต์  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนในเครือข่าย กรูด ป่าร่อน คลองสระ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต

ผู้เผยแพร่ กลุ่มงาน ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ

ไฟล์/ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

http://media.nitessurat1.org

ภาพประกอบเพิ่มเติม

เจ้าของสื่อ

 
   
 
 โดย ศูนย์สื่อ สพท.สุราษฎร์ธานี เขต1 (อาคาร 2 ชั้น 2)
 กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 Contact Us Tel : 077-273298 ต่อ 21-23  E-mail :
sopin.p@hotmail.com  หรือ charn6144@hotmail.com

     ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : นายพีรพัฒน์ พรหมปาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม