หน้าแรก > รายละเอียดข่าว/บทความ
 


เพลงคุณธรรม 8 ประการ


 7 ส.ค. 2551 : โรงเรียน วัดเขาแก้ว
ศูนย์สื่อออนไลน์ สพท.สุราษฎร์ธานี เขต1-:- Media Center Online of Suratthani Educational Service Area Office 1 อ่าน [2268]


โรงเรียนวัดเขาแก้วจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นคุณธรรม 8 ประการ และได้แต่งเพลงให้นักเรียนร้องเพื่อให้สามารถจำคุณธรรมได้ง่ายขึ้น .....


�������� เพลงคุณธรรม 8 ประการ

ทำนอง คุณธรรม 4 ประการ
ผู้แต่งครูโรงเรียนวัดเขาแก้ว

���คุณธรรมแปดประการ������เป็นมาตรฐานหลักปรัชญา
เศรฐกิจพอเพียงเราน้อมนำมา�������ปฏิบัติให้ชีวาสะดวกสบาย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย�������� สุภาพ สะอาด สามััคคี มีน้ำใจ
เราเป็นคนไทย������������มีคุณธรรมแปดประการ


ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2556
โรงเรียนบ้านปลายแหลมจัดอบรมคุณธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำร่วมกิจกรรม รักแม่ รักษ์ทะเล
รับสมัครงาน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านปลายแหลม

 

 

ค้นหาข่าว

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
   
 
 โดย ศูนย์สื่อ สพท.สุราษฎร์ธานี เขต1 (อาคาร 2 ชั้น 2)
 กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 Contact Us Tel : 077-273298 ต่อ 21-23  E-mail :
sopin.p@hotmail.com  หรือ charn6144@hotmail.com

     ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : นายพีรพัฒน์ พรหมปาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม